Batya Brown Justify now Stanley ter Haar Straatadvocaat Leeuwarden

Batya Brown Justify now

Last Updated: mei 30, 2023By Views: 85

Batya Brown Justify now

Beste Mensen, op deze manier wil ik namens de groep Justify the time is now, ouders die getroffen zijn door de Toeslagenmisdaad, u op de hoogte stellen van een petitie aanbieding dinsdag 24 januari 2023 om 13:15 uur tot 14:00 uur (duurt maximaal een kwartier).

Locatie
Prinses Irenepad 1 van de Tweede Kamer in Den Haag.

Wij, de ouders die inmiddels al jaren bezig zijn om de schade die ons is aangedaan herstelt te krijgen, willen een einde aan de Toeslagenmisdaad.

Het volgende gaan wij graag aan de commissie voorleggen:

De petitie waarin gevraagd wordt om een andere aanpak van de afhandeling van deze Toeslagenmisdaad, en:

Aandacht voor de hiaten in de uitvoering van regelingen als de SPUK-regeling, de Kind regeling, en voor alle inspanningen die verricht moeten worden door de ouders in het kader van het afhandelen van de werkelijke schade en het herstel daarvan. Plus de voortdurend merkbare discriminatie en racisme door instanties en algoritmes.

Petitieaanbieding

De petitieaanbieding duurt maximaal 15 minuten. De voorzitter van de vaste Kamercommissie mevrouw Tielen, in aanwezigheid van een aantal Kamerleden van de commissie.

Aanwezigen 8 ouders en bezoekers.

Woordvoersters zijn Mandy, Antoinette en Batya Brown. De overhandig van het koffertje met de Petitie, onze eis en de spreektijd, zal maximaal 5 minuten zijn. Hierna zal de voorzitter een korte, niet-inhoudelijke reactie geven.

Met vriendelijke groet,

JUSTIFY THE TIME IS NOW
Bron: Batya Brown
Redactie Stanley ter Haar

Leave A Comment