Stichting Vrienden van Haïti Stanley ter Haar Straatadvocaat Leeuwarden Adoptie Haiti

Stichting Vrienden van Haïti

Last Updated: mei 30, 2023By Views: 175

Stichting Vrienden van Haïti
Vrienden van Haïti , Ria van der Linde

29 September 2022
Haïti

Haïti een land dat de Nederlandse Pater Bohnen, die tientallen jaren daar in de sloppenwijken heeft gewerkt de zijn uitspraak ‘Er zijn mensen die niet geloven in een leven na de dood. Maar hier is geen leven voor de dood’. Een land geteisterd door natuurrampen, incompetente regeringen, corruptie, honger, ondervoeding, hoge kindersterfte, lage levensverwachtingen en bittere, bittere armoede.

Stichting Vrienden van Haiti op haiti Adoptie Stanley ter Haar

Stichting Vrienden van Haïti

Stichting Vrienden van Haïti Nederland beseft, dat het niet in staat is om problemen in zijn geheel op te lossen, zelfs niet grotendeels. Daarvoor is de problematiek veel te groot maar vooral complex. Wij spiegelen ons aan de woorden van een wereldberoemde weldoenster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, moeder Teresa. Haar uitspraak: ‘Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan Eén ’.

 

Vanuit deze gedachtegang verlenen wij graag hulp. Op beperkte schaal, maar met grote impact voor de mensen op Haïti in het dorp Petit Goave. Naast directe hulpverlening aan gezinnen vinden wij het eveneens van groot belang dat de mensen een kans op een toekomst krijgen. Daarom richten onze projecten zich eveneens op het creëren van onderwijs. Met name onderwijs dat gericht is op het ontwikkelen van de kracht van de regio, land- en tuinbouw.

 

Bron: Vrienden van Haïti

Alle rechten voorbehouden
© 2019 Stanley ter Haar

Leave A Comment