Wakkere Bijbelles DE Buked Stanley ter Haar Straatadvocaat Leeuwarden

Wakkere Bijbelles DEBunked 

Last Updated: december 20, 2023By Views: 428

Wakkere Bijbelles DEBunked 
Stanley ter Haar/ Bijbelles

Leeuwarden/ 11-okt-2023

Ik heb vaak mensen horen zeggen dat mensen zeggen dat het christendom anders is dan andere religies. Het christendom zou gebaseerd zijn op profetieën die in de Bijbel zijn vervuld. Christenen beweren dat de huidige gebeurtenissen in de wereld een bewijs zijn van de waarheid van het christelijke geloof. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het christendom net zo goed een religie is als elke andere en dat religie vaak een bron van conflict en verdeeldheid is. Daarbij wordt het belangrijkste gebod binnen alle christelijke stromingen niet vervuld. Heb uw naaste lief als uzelf.  De kern het christendom, het moraal van het verhaal, is dat het allemaal gaat om vergeven zoals de mens zelf ook vergeven is.

Profetieën DEBunked

Ten eerste zijn de profetieën in de bijbel niet uniek of exclusief voor christenen of het christendom. Er zijn veel andere religies en heilige geschriften die ook voorspellingen doen over de toekomst, zoals de Koran, de Veda’s, de I Tjing, enzovoort. Sommige van deze voorspellingen zijn misschien uitgekomen, andere niet. Maar dat betekent niet dat ze goddelijk geïnspireerd zijn of dat ze ons iets leren over de zin van het leven. Betekent het dat wij als mensen totaal geen eigen verantwoordelijkheid hebben? Of is dit het bewijs dat iedereen zich tot het christendom zou moeten bekeren? En zijn dan alle problemen opgelost?

Ten tweede zijn de profetieën in de Bijbel en andere geschriften vaak vaag, dubbelzinnig of symbolisch. Profetieën kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, afhankelijk van wie ze leest en wat men erin wil lezen. Sommige mensen zien bijvoorbeeld in de coronapandemie een teken van het einde der tijden, maar vroeger was dit de Westerschelde.  Andere mensen zien profetieën als een natuurlijk fenomeen dat niets met God te maken heeft. Het is dus erg moeilijk om objectief te bepalen of een profetie al dan niet is vervuld. 

Ten derde zijn de profetieën in de Bijbel niet relevant of nuttig voor ons dagelijks leven. Ze geven ons geen praktische instructies of morele richtlijnen om te volgen. Ik vind dat profetieën geen troost of hoop bieden in moeilijke tijden, maar juist de indruk wekken dat alles verloren is. Religie zou moeten staan voor hoop en liefde. Profetieën leiden ons alleen af van de echte problemen en uitdagingen waar we voor staan, in het hier en nu. Ze maken ons bang of arrogant, afhankelijk van hoe we ze gebruiken.

Wakkere Bijbelles DEBunked  

Daarom denk ik dat het christendom niet anders is dan andere religies. Religie is een menselijke constructie die bedoeld is als verklaring en geruststelling op onze angsten en onzekerheden. Maar religie kan ook misbruikt worden om haat, geweld en onderdrukking te rechtvaardigen. Dat zien we nu ook weer gebeuren in veel delen van de wereld, waar religieuze fanatici oorlog voeren tegen mensen die anders denken of geloven dan zij.

Ik zeg niet dat religie per se slecht is of dat we er helemaal van af moeten. Ik geloof in God en het belangrijkst voor mij is mijn persoonlijke relatie met God. Niet de bijbel, noch profetieën. Ik denk dat we kritisch moeten zijn over wat we geloven en waarom we het geloven. We moeten niet blindelings vertrouwen op oude teksten die geschreven zijn door mensen die net zo feilbaar waren als wij. Gebruik je eigen verstand en jouw eigen ervaringen. We moeten respect hebben voor elkaar en voor de diversiteit van meningen en overtuigingen die er bestaan. Laten we samenwerken om een betere wereld te creëren, in plaats van elkaar bestrijden om een illusoire hemel te bereiken.

En wat christenen betreft: Wij zouden juist een voorbeeld moeten zijn wanneer het gaat om vergeving. Liefde voor onze naasten in plaats van goedpraten dat er er geweld wordt gebruikt. Jezus leert zijn volgelingen niet voor eigen rechter te spelen of oorlog te voeren. Jezus leert zijn volgelingen niets te doen om iemand te kwetsen die jou heeft gekwetst (turn the other cheek). De kern het christendom, het moraal van het verhaal is dat het ons leert vergeven zoals wij zelf ook vergeven zijn.

 

Alle rechten voorbehouden
© 2019 Stanley ter Haar

One Comment

  1. Ik oktober 12, 2023 at 5:11 pm - Reply

    Jammer van dit verhaal. Zo ontstaat religie. Je eigen meningen erop na houden. Niet wat het Woord verkondigd.

Leave A Comment