Een gevonden gedicht Desireé van Deurse Straatadvocaat Heerlen Stanley ter Haar Blog

Een gevonden gedicht

Last Updated: mei 30, 2023By Views: 159

Een gevonden gedicht
Desireé van Deurse/ Straatadvocaat

20 Dec 2022/ Heerlen

Als je denkt: ‘ik ben verslagen’ is de nederlaag een feit.
Als je denkt: ”k zal niet versagen’,
win je op de duur de strijd.
Als je denkt: ‘ik kan het niet halen’,
is de tegenslag op til,
want het overslaan der schalen
hangt voornamelijk af van WIL
 
Moedelozen gaan ten onder
door hun twijfel, door hun vrees.
Vechters winnen, door een wonder,
telkens weer de zwaarste race.
 
Denk: ‘ik kan het’ en dan gáát het.
ledereen vindt bij wilskracht baat
en in zaken wint de daad het
van het nutteloos gepraat.
 
Als je jammert: ‘ik ben zwakker
dan mijn grote concurrent’,
blijf je levenslang de stakker
die je ongetwijfeld bent.
 
Niet de Goliaths en de rijken
tellen in de strijd voor zes,
maar de fermen, die niet wijken
hebben vroeg of laat SUCCES

Bron: Een gevonden gedicht Onbekend
Gedicht van een onbekende dichter, dat ik ooit van mijn moeder kreeg

Desireé van Deurse Straatadvocaat Heerlen een gevonden gedicht Stanley ter Haar Blog
Desireé van Deurse een gevonden gedicht

 
 

Een gevonden gedicht (Onderzoek)
Stanley ter Haar/ Straatadvocaat

20 Dec 2022/ Leeuwarden

Beste Desireé,

Bedankt voor je bericht. Ik dacht; misschien heb je in de herkomst van dit versje, wat je van je moeder hebt gekregen. Het is een mooie uitspraak over hoe we soms meer lijden door onze angst dan door de werkelijkheid.

Onderzoek een gevonden gedicht

Ik heb even onderzoek gedaan naar wie de auteur zou kunnen zijn van dit geicht. Tijdens mijn zoektocht kwam ik langs deze mogelijke dichters: D.R. Camphuysen, P.A. de Genestet of E. Laurillard. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar bij deze een kleine aanvulling.

D.R. Camphuysen (1586-1627) was een predikant en dichter die bekend stond om zijn stichtelijke liederen en gedichten. Hij schreef onder andere het bekende lied “Uit diepten van ellenden”. Hij was een voorstander van tolerantie en verdraagzaamheid in een tijd van godsdienstige twisten.

P.A. de Genestet (1829-1861) was ook een predikant en dichter die veel humor en ironie gebruikte in zijn poëzie. Hij schreef onder andere de bundels “Leekedichtjes” en “Laatste der eerste”. Hij was een vriend van de schilder Jan Adam Kruseman, die ook de oom en voogd was van De Genestet na het overlijden van zijn ouders.

E. Laurillard (1830-1908) was eveneens een predikant en dichter die veel invloed had op het culturele leven in Nederland. Hij schreef onder andere de bundels “Bloemen op den weg” en “Zangen des tijds”. Hij was ook de samensteller van een scheurkalender waarin hij het versje “Een mens lijdt dikwijls het meest” opnam, maar dat betekent niet dat hij het ook geschreven heeft.

Conclusie
onderzoek een gevonden gedicht

Zoals je ziet zijn er meerdere kandidaten voor de auteur van dit versje, maar is er geen definitief bewijs. Het kan ook zijn dat het versje al veel ouder is, of dat het gebaseerd is op een ander gedicht of citaat. Het is dus een raadsel dat misschien nooit helemaal opgelost zal worden.

Ik hoop dat je iets hebt aan deze informatie en dat je blijft genieten van de Nederlandse literatuur.

Met vriendelijke groet Stanley ter Haar.

 

Alle rechten voorbehouden
© 2019 Stanley ter Haar

Leave A Comment